Flyvende utsikt var produsert i 2011 og var montert i Grimstad sin vakkre sjærdgård. Hele sommeren var konstruksjonen bebodd av nygifte par.

Erik Pirolts verker følger en gjennomgående interesse for utopiske og frigjørende strategier innen arkitektur og design. Som utgangspunkt for en selvbergingsfilosofisk eller romantisk forestilling om kunstneren som oppdager og oppfinner, går det håndverksmessige og eksperimentelle hånd i hånd i Pirolts ulike farkoster, skulpturer og grafiske arbeider. Prosjektene har preg av surrealistiske frembringelser av autonome systemer og virkelighetserstatninger, som selv om de ikke er spesielt vellykkede alternativer til en pragmatisk hverdagsrealisme, bryter konsumsamfunnets rutinemessige og serielle allestedsværen. Gjennom den påståelige selvbergings-mentaliteten som verkene synes å vokse ut av, har prosjektene en kritisk og inspirert brodd mot det gjennomsnittlige og byråkratiske som korrigerende instans. Bruken av slike fiksjoner om total autonomi i Pirolts prosjekter kan også betraktes som utopiske motbilder til forbrukersamfunnets selvrealiseringsløsninger.

Tekst av Eivind Slettemeås.

Flying view - 2011
Gustav and Petter: Flying view - 2011

Flying view - 2011
Love is in the air: Flying view - 2011

Inside
Flying view - 2011: Inside

Flying view - 2011
Grimstad -Norway: Flying view - 2011

Flying view - 2011
Erik Pirolt: Flying view - 2011

Flying view - 2011
The wall is a soft couch: Flying view - 2011

Nature surroundings in Grimstad
Flying view - 2011: Nature surroundings in Grimstad

Flying view - 2011
It opens up like a flower: Flying view - 2011

The original idea
Scketch of Flying view - 2009: The original idea

3d vision
Flying view- the vision - 2010: 3d vision